Emakumeen I. Topaketa Generoari eta Energiari buruz /♀
Bilbo, 2018/02/02-04
Gure eredu energetikoa zikina da, oligopolikoa, ekozida eta bidegabea, baina, gainera, matxista eta falokratikoa ere bada. Baina horretaz ez da hitz egiten. Ondorioz, emakumeak kanporatuta geratzen dira, bai sektore energetiko tradizionalaren botere-guneetan, bai eredua aldatzeko proposamenak gauzatzen ari diren guneetan, eta desberdintasunak eta oztopoak birsortzen dira. Bidezko trantsizio energetikoa nahi dugu, feminista eta inklusiboa, eta horregatik antolatu dugu lehenengo topaketa hau. ♀ Helburuak: elkar ezagutu, trenak eta lankidetza-sareak sortu eta bidezkoa eta iraunkorra izango den #trantsizioenergetikoa lortzearen alde dihardugun emakumeak bistaratu. Lagundu zabaltzen! Zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto! Egitaraua eta izenemateak: www.generoyenergia.org/
// TW eta FB // @generoyenergia #EnergíaSinMujeres ☀️? ? ? ? #GéneroyEnergía #FeminizandoLaEnergía |
I Encuentro de Mujeres sobre Género y Energía /♀
2-4/02/2018 en Bilbao
Nuestro modelo energético además de sucio, oligopólico, ecocida e injusto, es machista y falocrático, pero de esto no se habla, y en los espacios de poder del sector energético tradicional, así como en los espacios del cambio, se excluye a las mujeres y se reproducen desigualdades y barreras a la participación de las mujeres. Queremos una transición energética justa, feminista e inclusiva, por eso hemos organizado este primer encuentro. ♀ Objetivos: Conocernos, elaborar herramientas y redes de colaboración y visibilizar a las mujeres que estamos trabajando por una #transiciónenergética justa y sostenible. Ayúdanos a difundir! Cuantas más seamos, mejor! Programa e inscripciones en www.generoyenergia.org// TW y FB // @generoyenergia #EnergíaSinMujeres ☀️? ? ? ? #GéneroyEnergía #FeminizandoLaEnergía

indizea