Arte erakusketa bat, bai fisikoa, bai interneten, eredu energetikoa salatzen (erregai fosiletan, nuklearra eta azpiegitura handietan oinarrituta (urtegiak, haize errota handiak, etab) eta beste eredu energetikoa proposatzen, eredu honetatik berri batera abiatzeko trantsizioa: gutxiago kontsumitzen, bertako ekonomiak bultzatzen, elkartasun globala eta energia berriztagarrietan oinarrituta.

Una exposición de arte, tanto física como en Internet, denunciando el modelo energético (basado en grandes combustibles fósiles, nucleares y grandes infraestructuras (embalses, grandes parques eólicos, etc.) y proponiendo otro modelo energético, desde la transición a este modelo: menos consumo, impulsando las economías locales, basado en la solidaridad global y las energías renovables.